ΑΓΚΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ

ΑΓΚΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ

Νο1: 7,5 x 8,5cm
κωδ: 210 0101

Νο2: 9 x 11cm
κωδ: 210 0102

Νο3: 10,5 x 12cm
κωδ: 210 0103

Νο4: 11,5 x 14cm
κωδ: 210 0104