ΑΓΚΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ

ΑΓΚΥΡΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ

Νο1: 7,5χ8,5cm
κωδ: 210 185

Νο2: 9χ11cm
κωδ: 210 225

Νο3: 10,5χ12cm
κωδ: 210 275

Νο4: 11,5χ14cm
κωδ: 210 315