ΑΜΑΞΑΚΙ

ΑΜΑΞΑΚΙ

Μικρό διαστ: 7cmx12cm
κωδ: 121 350

Μεγάλο διαστ: 8.5cmx15cm
κωδ: 121 550