ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Μικρός διασ: 8x8cm
κωδ: 204 0101

Μεσαίος διασ: 9x9cm
κωδ: 204 0102

Μεγάλος διασ: 10.5×10.5cm
κωδ: 204 0103