ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Μικρός διασ: 8x8cm
κωδ: 223 185

Μεσαίος διασ: 9x9cm
κωδ: 223 225

Μεγάλος διασ: 10.5×10.5cm
κωδ: 223 275