ΒΑΡΚΑ ΜΕ ΠΑΝΙ

ΒΑΡΚΑ ΜΕ ΠΑΝΙ

Νο1 διαστ: 12cm x 10cm
κωδ: 127 350

Νο2 διαστ: 14,5cm x 12cm
κωδ: 127 500

Νο3 διαστ: 18cm x 14cm
κωδ: 127 650