ΒΑΡΚΕΣ

ΒΑΡΚΕΣ

Νο1 διαστ: 3,5cm x 7cm
κωδ: 116 150

Νο2 διαστ: 4,5cm x 8cm
κωδ: 116 220

Νο3 διαστ: 5,5cm x 11cm
κωδ: 116 300

Νο4 διαστ: 6,5cm x 12,5cm
κωδ: 116 380

Νο5 διαστ: 9cm x 17cm
κωδ: 116 650

Νο6 διαστ: 12cm x 23cm
κωδ: 116 1000