ΒΑΡΚΕΣ

ΒΑΡΚΕΣ

Νο1 διαστ: 3,5cm x 7cm
κωδ: 111 0101

Νο2 διαστ: 4,5cm x 8cm
κωδ: 111 0102

Νο3 διαστ: 5,5cm x 11cm
κωδ: 111 0103

Νο4 διαστ: 6,5cm x 12,5cm
κωδ: 111 0104

Νο5 διαστ: 9cm x 17cm
κωδ: 111 0105

Νο6 διαστ: 12cm x 23cm
κωδ: 111 0106