ΓΛΑΡΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΓΛΑΡΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Νο1 11cmx16cm
κωδ: 214 185

Νο2 13cmx18cm
κωδ: 214 225

Νο3 15cmx22cm
κωδ: 214 275

No4 18cmx26cm
κωδ: 214 315

No5 21cmx30cm
κωδ: 214 355