ΓΛΑΡΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

ΓΛΑΡΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ

Νο1 11cmx16cm
κωδ: 207 0101

Νο2 13cmx18cm
κωδ: 207 0102

Νο3 15cmx22cm
κωδ: 207 0103

No4 18cmx26cm
κωδ: 207 0104

No5 21cmx30cm
κωδ: 207 0105