ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

ΔΕΛΦΙΝΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

Μικρό: 4 x 9cm
κωδ: 205 0101

Μεσαίο: 5 x 12cm
κωδ: 205 0102

Μεγάλο: 6 x 14cm
κωδ: 205 0103