ΔΕΛΦΙΝΙ

ΔΕΛΦΙΝΙ

Νο1 6 cm/ύψος
κωδ: 105 0101

Νο2 9 cm/ύψος
κωδ: 105 0102

Νο3 11 cm/ύψος
κωδ: 105 0103

Νο4 14 cm/ύψος
κωδ: 105 0104