ΔΕΛΦΙΝΙ

ΔΕΛΦΙΝΙ

Νο1 6 cm/ύψος
κωδ: 109 160

Νο2 9 cm/ύψος
κωδ: 109 250

Νο3 11 cm/ύψος
κωδ: 109 320

Νο4 14 cm/ύψος
κωδ: 109 400