ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

Νο1 7,8cmχ9,2cm
κωδ: 213 0101

Νο2 9,9cmχ11,7cm
κωδ: 213 0102

Νο3 12,4cmχ14,5cm
κωδ: 213 0103