ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

ΚΑΡΑΒΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

Νο1 7,8cmχ9,2cm
κωδ: 215 185

Νο2 9,9cmχ11,7cm
κωδ: 215 225

Νο3 12,4cmχ14,5cm
κωδ: 215 275