ΚΑΡΔΙΑ 3D

ΚΑΡΔΙΑ 3D

Μεγάλη 6cm x 6,5cm
κωδ: 109 200

Μεσαία 5cm x 6cm
κωδ: 109 280

Μικρή 4,5cm x 5cm
κωδ: 109 340