ΜΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ

ΜΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟ

Νο1 διαστ: 4cm x 7,3cm
κωδ: 111 160

Νο2 διαστ: 5cm x 8,5cm
κωδ: 111 220

Νο3 διαστ: 5,5cm x 10cm
κωδ: 111 280

Νο4 διαστ: 6,5cm x 12cm
κωδ: 111 340