ΜΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΜΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Μικρό: 4,8cm διάμετρος
κωδ: 128 160

Μεσαίο: 5,8cm διάμετρος
κωδ: 128 220

Μεγάλο: 6,8cm διάμετρος
κωδ: 128 280