ΜΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΜΑΤΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Μικρό: 4,8cm διάμετρος
κωδ: 110 0201

Μεσαίο: 5,8cm διάμετρος
κωδ: 110 0202

Μεγάλο: 6,8cm διάμετρος
κωδ: 110 0203