ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

Νο1 7,5χ4cm
κωδ: 212 135

Νο2 9,5χ5,5cm
κωδ: 212 160

Νο3 11,5χ6,5cm
κωδ: 212 200

Νο4 13,5χ7,5cm
κωδ: 212 225