ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Μικρό διαστ: 13cmx15cm
κωδ: 121 350

Μεγάλο διαστ: 15cmx17cm
κωδ: 121 550