ΣΕΡΦ

ΣΕΡΦ

Μικρό   7cm x 9cm
κωδ: 134 220 

Μεσαίο 8cm x 11cm
134 300

Μεγάλο 10cm x 12,5cm
κωδ: 134 380