ΣΕΡΦ

ΣΕΡΦ

Μικρό   7cm x 9cm
κωδ: 123 0101

Μεσαίο 8cm x 11cm
κωδ: 123 0102

Μεγάλο 10cm x 12,5cm
κωδ: 123 0103