ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

ΣΠΙΤΑΚΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

Μικρό 3,5cmχ7,5cm
κωδ: 209 185

Μεσαίο 4.5cmχ9.5cm
κωδ: 209 225

Μεγάλο 5.5cmχ11.5cm
κωδ: 209 275