ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΑΚΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΑΚΕ

Μικρός 9cm x 12cm
κωδ: 202 0201

Μεγάλος 19cm x 25cm
κωδ: 202 0202