ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΕΞΟΥΔΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΕΞΟΥΔΑ

Μικρός 13cm x 19cm
κωδ: 205 350

Μεγάλος 15cm x 25cm
κωδ: 205 600