ΦΩΚΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ

ΦΩΚΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ

Μικρή: 3×9,5cm
κωδ: 221 185

Μεσαία: 3,5x12cm
κωδ: 221 225

Μεγάλη: 4,5x14cm
κωδ: 221 275