ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ

Μικρός 14cm x 14cm
κωδ: 202 450

Μεσαίος 16cm x 16cm
κωδ: 202 520

Μεγάλος 19cm x 19cm
κωδ: 202 600