ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ ΟΚΤΑΓΩΝΟΣ

Μικρός 14cm x 14cm
κωδ: 201 0101

Μεσαίος 16cm x 16cm
κωδ: 201 0102

Μεγάλος 19cm x 19cm
κωδ: 201 0103