ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ

Μικρός 10,5cm x 17cm
κωδ: 203 450

Μεσαίος 14cm x 22cm
κωδ: 203 520

Μεγάλος  18cm x 27cm
κωδ: 203 600