ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ

ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ

Μεγάλη 9,5cm x 9,5cm
κωδ: 124 260

Μεσαία 8cm x 8cm
κωδ: 
124 210

Μικρή 7cm x 7cm
κωδ:
 124 160

Διπλη 9,5cm x 9,5cm
κωδ:
 124 400