ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ

ΧΕΛΩΝΑΚΙΑ

Μεγάλη 9,5cm x 9,5cm
κωδ: 106 0103

Μεσαία 8cm x 8cm
κωδ: 
106 0102

Μικρή 7cm x 7cm
κωδ:
 106 0101

Διπλη 9,5cm x 9,5cm
κωδ:
 106 0104